Consultanta Protectia Muncii (S.S.M.) Lucreaza in Siguranta !

Consultanta si consiliere in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (Protectia Muncii) conform atributiilor impuse de prevederile legale in vigoare HG 1425/2006 modificat si completat cu HG 955/2010, art.15.

Consultanta P.S.I. (Situatii de Urgenta) Lucreaza in Siguranta !

Consultanta si asistenta de specialitate in Domeniul Situatiilor de Urgenta (P.S.I.)

Evaluarea riscurilor profesionale Lucreaza in Siguranta !

Realizarea sau revizuirea lucrarii de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si a Planului de prevenire si protectie.

Panouri de semnalizare, fise instruire Lucreaza in Siguranta !

Panouri de semnalizare asa cum impune H.G. 971/2006, fise de instruire (conf. anexelor din H.G. 1425/2006 si Ord. 712/2005), planuri de evacuare etc..

Consultanta S.S.M.(Protectia Muncii)

  -> 3.elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si / sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii / intreprinderii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru si difuzarea acestora in intreprindere si / sau unitate numai dupa ce au fost aprobate de catre angajator;

  -> 4.propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;

  -> 5.verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;

  -> 6.intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

  -> 7.elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, in scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

  -> 8.elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii si / sau unitatii;

  -> 9.asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor legale, si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

  -> 11.stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si / sau sanatate la locul de munca;

  -> 17.efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;

  -> 20.identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1048 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;

  -> 22.participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din H.G.1425/2006;

  -> 23.intocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din H.G.1425/2006;

  -> 24.elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din intreprindere si/sau unitate, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea 319/2006;

  -> 25.urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectori, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

  -> 26.colaborarea cu lucratorii si / sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

  -> 27.colaborarea cu lucratorii desemnati / serviciile interne /serviciile externe ai / ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;

  -> 28.urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;

  -> 29.propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;

  -> 31.intocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati.

Consiliere in Domeniul S.S.M.

   -> 1.identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

   -> 2.elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;

   -> 10.evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;

   -> 12.evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;

   -> 13.evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

   -> 14.evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;

   -> 15.monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;

   -> 16.verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta;

   -> 18.intocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotararile Guvernului emise in temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile;

   -> 19.evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr. 1146 / 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

   -> 21.urmarirea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048 / 2006;

   -> 32.evidenta echipamentelor, zonarea corespunzatoare, asigurarea/urmarirea ca verificarile si/sau incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate la timp si de catre persoane competente ori alte activitati necesare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

   -> 33.alte activitati necesare / specifice asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca.

  • Consultanta in Domeniul Situatiilor de Urgenta (P.S.I.).

   Consultanta si asistenta de specialitate in Domeniul Situatiilor de Urgenta (P.S.I.).

  • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

   Realizarea lucrarii de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si/sau Revizuirea lucrarii de evaluare si a Planului de prevenire si protectiei asa cum prevede HG 1425/2006 modificat si completat cu HG 955/2010.

  • Panouri de semnalizare (indicatoare), consumabile.

   Panouri de semnalizare asa cum impune H.G. 971/2006, fise de instruire (conf. anexelor din H.G. 1425/2006 si Ord. 712/2005), planuri de evacuare.