Consultanta Protectia Muncii (S.S.M.) Lucreaza in Siguranta !

Consultanta si consiliere in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (Protectia Muncii) conform atributiilor impuse de prevederile legale in vigoare HG 1425/2006 modificat si completat cu HG 955/2010, art.15.

Consultanta P.S.I. (Situatii de Urgenta) Lucreaza in Siguranta !

Consultanta si asistenta de specialitate in Domeniul Situatiilor de Urgenta (P.S.I.)

Evaluarea riscurilor profesionale Lucreaza in Siguranta !

Realizarea sau revizuirea lucrarii de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si a Planului de prevenire si protectie.

Panouri de semnalizare, fise instruire Lucreaza in Siguranta !

Panouri de semnalizare asa cum impune H.G. 971/2006, fise de instruire (conf. anexelor din H.G. 1425/2006 si Ord. 712/2005), planuri de evacuare etc..

Consultanta Situatii de Urgenta(P.S.I.)

  -> 1. consilierea angajatorului privind dotarea locurilor de munca cu mijloace tehnice initiale de stingere a incendiilor;

  -> 2. asigurarea (contra cost) a materialelor de propaganda vizuala privind domeniul situatiilor de urgenta;

  -> 3. intocmirea tematicii pentru efectuarea instructajului pe linie de situatii de urgenta pentru toate categoriile de salariati;

  -> 4. efectuarea instructajului introductiv general si supervizarea efectuarii de catre seful locului de munca a instructajului la locul de munca si a instructajului periodic pe linie de situatii de urgenta pentru toti angajatii existenti si pentru fiecare nou angajat si asigurarea testarii acestora;

  -> 5. intocmirea planurilor de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de munca;

  -> 6. efectuarea controalelor tehnice de specialitate in scopul depistarii incalcarilor normelor legale in acest domeniu si informarea, in scris a Beneficiarului despre neregulile constatate conform Ord.163 / 2007 Cap.II, art.5, lit.e);

  -> 7. informarea in scris a conducerii societatii asupra modificarilor survenite in legislatia in domeniu si a modului concret de implementare a acestora la nivelul unitatii.;

  • Consultanta in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (Protectia Muncii).

   Consultanta si consiliere de specialitate in Domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (Protectia Muncii).

  • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

   Realizarea lucrarii de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala si/sau Revizuirea lucrarii de evaluare si a Planului de prevenire si protectiei asa cum prevede HG 1425/2006 modificat si completat cu HG 955/2010.

  • Panouri de semnalizare (indicatoare), consumabile.

   Panouri de semnalizare asa cum impune H.G. 971/2006, fise de instruire (conf. anexelor din H.G. 1425/2006 si Ord. 712/2005), planuri de evacuare.